Mijn motivatie

Paul, 2022

Ik werd op mijn 25e arts en specialiseerde me erna in de anesthesiologie. Na een paar jaar medisch werk in het buitenland was ik 30 jaar anesthesist en pijnarts in de Daniel den Hoed Kliniek in Rotterdam totdat het in voorjaar 2018 de deuren sloot en verhuisde naar het nieuwe Erasmus MC. Mijn registratie als anesthesioloog en daarmee als arts liet ik in 2023 verlopen.

Mijn medische werk hield al die jaren de begeleiding in van patiënten in spannende omstandigheden en bij ingrijpende gebeurtenissen. Die begeleiding gaf ik rond operaties, bij nare pijnproblemen en ook wanneer het afscheid van het leven dichterbij kwam.

Mijn werk is nu verder opgeschoven naar bestuurlijke taken. Dat is onder meer in de gemeenteraad. Voor sommige functies is het van belang om mijn medische oordeelkundigheid op peil te houden. Een extra stimulans daarvoor zijn mijn onderwijsactiviteiten, zoals het schrijven van nascholingen over pijnbehandeling en het verzorgen van workshops over pastorale hulpverlening. In dat kader schreef ik in 2023 en 2024 drie nascholingen over pijnbehandeling – geaccrediteerd voor huisartsen en apothekers. Regelmatig verzorg ik presentaties over “moet alles wat kan” en over andere medische dilemma’s.

Meer over mij en mijn bezigheden vind je op mijn privé website en op LinkedIn.